Doorverkoop binnen termijn art. 13 WBR - kosten koper

Met deze rekentool kunt u de gevolgen voor de overdrachtsbelasting berekenen bij een doorverkoop kosten koper binnen de termijn van art. 13 WBR. Partijen kunnen verschillende afspraken maken over de vermindering op grond van art. 13 WBR. Deze rekentool berekent de gevolgen voor de overdrachtsbelasting in de volgende gevallen:

Optie A: Koper zal aan verkoper uitkeren het bedrag aan overdrachtsbelasting dat door verkoper werkelijk was verschuldigd.

Optie B: Koper zal aan verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering op grond van art. 13 WBR en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Waarbij het bedrag dat koper betaalt aan overdrachtsbelasting plus het aan verkoper uit te keren bedrag maximaal gelijk zal zijn aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn geweest als art. 13 WBR niet van toepassing was.

Optie C: Koper en verkoper maken geen afspraken over de gevolgen van de toepassing van art. 13 WBR.

Optie D: Akten van levering worden gepasseerd in omgekeerde volgorde. Eerst wordt de levering B-C gepasseerd en vervolgens levering A-B. Voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt bij deze volgorde aangesloten, art. 8 lid 1 WBR.
Civielrechtelijk moet wel eerst de akte A-B worden ingeschreven en daarna de akte B-C. Zie MvF 22 februari 2017, nr 2017-36415, onderdeel 9.3.2. De redactie van Via Juridica acht optie D niet mogelijk in de situatie dat de A-B-levering 2% is en de B-C-levering 8% is. Om in omgekeerde volgorde te passeren, moeten de akten worden gepasseerd op dezelfde dag en kan bij de A-B-transactie niet worden voldaan aan het hoofdverblijfvereiste.

Gegevens overdracht (A-B)

 
Totale koopprijs: i
Roerende zaken: i
Reservefonds: i
Koopprijs onroerende zaken:  
Welk tarief is van toepassing?

Gegevens overdracht (B-C)

 
Totale koopprijs: i
Roerende zaken: i
Reservefonds: i
Koopprijs onroerende zaken:  
Welk tarief is van toepassing?Welkom bij Via Juridica


Om gebruik te maken van de rekentools van Via Juridica dient u ingelogd te zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Indien u uw inloggegevens kwijt bent, kunt u deze opvragen via info@fbn.nl

Heeft u geen inloggegevens?
U kunt door middel van een gratis proefabonnement van vier weken vrijblijvend kennismaken met Via Juridica. U kunt het proefabonnement aanvragen via het aanvraagformulier
Voor meer informatie over abonnementen verwijzen wij u naar de abonnementspagina.

Mocht u nog vragen hebben over Via Juridica, dan kunt u contact met ons opnemen via info@fbn.nl of op telefoonnummer 088-2222123.


Berekening